Velkommen!

BEMÆRK: FINN SØRENSEN ER DØD OG SIDEN VEDLIGEHOLDES IKKE LÆNGERE! 

Sidst opdateret 12. juni 2018

An English translation of the front page can be found in the Table of Contents (below).

 Hvem er Guds folk i dag?

Bibelen giver svaret

Dette er forfatteren Finn Sørensens private hjemmeside. Den 29. oktober 2016 har den 10 års jubilæum. Husk at have din bibel ved hånden, idet den skal sikre dig, at det jeg skriver er sandt.

Bør sande kristne fejre Jesu eller for den sags skyld

andres fødselsdag?

Nej, Jesu fødselsdag er ikke nævnt konkret i Bibelen. Vil det sige, at vi ikke kender hans omtrentlige fødselstidspunkt? Nej, ud fra Daniels profeti i kapitel 9:24-27, som handler om de 70 åruger, kan vi inden for få dage fastslå Jesu fødselstidspunkt. Se en mere detaljeret beskrivelse af Jesu fødselstidspunkt i min kronik om emnet. (Se under kronikker m.m.) Der er kun nævnt to fødselsdage i Bibelen, og det var begge ikke-kristne personer, der fejrede den, og i begge tilfælde skete der et mord. (Første Mosebog 40:20 og Mattæus 14:6).  Det, at man fejrer en 70 eller 80 års fødselsdag, kan godt virke som en hån imod Skaberen, idet han ønsker, at vi skal have evigt liv. Og ikke være tilfreds med en levealder på 70-80 år, som er levealderen i den gamle døende verden ifølge Bibelen. Salme 90:10. Jesus, det største menneske der har levet, fejrede heller ikke sin fødselsdag. På siden er der masser af oplysende stof fra Bibelen, som ikke tidligere har været tilgængeligt for almenfolket. Se i øvrigt forordet. Jesus er slet ikke født på en kold og regnfuld decemberdag i Israel. Jesu fulde leveår på 33½ år viser også, at han ikke er født i december, men omkring 1. oktober. Den rigtige dato har Skaberen ikke ønsket at skulle videregives til  sine sande tjenere, idet det kunne blive genstand for kultdannelse og afgudsdyrkelse. Dermed er julen, som kristenheden fejrer den 100 % hedensk, og det er afgudsdyrkelse. Og afgudsdyrkelse medfører døden ifølge Galaterbrevet 5:19-21.

Guds folk, hvem er det i dag?

Bibelen er en fantastisk bog, idet den som Guds ord forudsiger ting, der vil ske i fremtiden. Eksempelvis siger den i Apostlenes Gerninger 15:14 og i Esajas' Bog 43:10-12, hvem der udgør Guds folk i dag. Til trods for, at det står meget tydeligt, kan teologerne og folk i almindelighed bare ikke se det, idet de er åndeligt blinde. Andet Korintherbrev 4:4.

Bibelen siger, at Gud er én og ikke tre

Andre trossamfund kan godt pakke deres religiøse tilkendegivelser om Gud sammen, idet det kun er Guds folk, der kan arve Riget. Lad det være slået fast. Hører man ikke til Guds folk, kan man godt glemme alt om Paradiset, idet Bibelen kun godkender én Herre, én tro og én dåb og én Gud (og ikke tre guder) ifølge Efeserne 4:5, 6. Til trods for, at både Efeserne 4:6 og Første Korintherbrev 8:6 siger, at Gud er én, så lærer præsterne, at kristenhedens medlemmer skal tilbede en treenig gud, og det må de bøde for på dommedag. Treheder af guder var også kendt fra det gamle Babylon, derfor kaldes al falsk religion for Babylon den Store i Åbenbaringsbogen. Én Herre er Jesus Kristus, én tro er den tro sande kristne bygger på, og som er den røde tråd i Bibelen. Én dåb er den dåb, som Jesus fik, da han var 30 år gammel. Altså en fuldstændig nedsænkning i vand. For øvrigt at Gud skulle døbes, er rent præstevrøvl. Barnedåben tæller ingen steder, idet  et spædbarn ikke kan angre sine synder, og kan heller ikke gøre disciple.

Jesus er Guds søn, men han er ikke den almægtige Gud

eller en inkarnation af denne

Én Gud er én Gud og ikke tre guder, og Bibelens Gud Jehova er den retmæssige indehaver af den titel. Der er kun én almægtig Gud, og det er Jehova. Jesus er også en gud jfr. Johannesevangeliet det Første kapitel, men han er ikke almægtig ligesom Faderen. I de autoriserede bibeloversættelser er der en fejl i Johannesevangeliet kapitel 1, hvor der står, at Ordet var Gud. En korrekt oversættelse ville være, at Ordet var en gud. Når man læser vers 18 kommer den rigtige forståelse frem, idet der står, at ingen har nogen sinde set Gud. Men mange har set Jesus, derfor kan han ikke være den almægtige Gud. Man kan nemlig ikke nærme sig Gud og overleve stråleglansen fra ham. Det kunne Moses eksempelvis ikke, da han hentede stentavlerne på Sinaj Bjerg. Derfor måtte Moses holde behørig afstand fra Jehova. Anden Mosebog 33:20. Præsterne mener også, at inkarnationen fandt sted ved undfangelsen, men hvordan i alverden kan man tro, at et menneskefoster kan styre hele universet. Det er en barnlig eksegese af bibelteksten. Helligånden er ikke en gud, men Jehovas aktive kraft jfr. Første Mosebog 1:2. Selv om kristenhedens præster skulle ændre mening med hensyn til at afskaffe treenighedsdogmet, hvilket for øvrigt er forsøgt i et af kristenhedens kirkesamfund i USA. Hvor forslaget dog blev nedstemt. Så kan jeg forsikre for, at de får aldrig lov til at bruge Guds navn Jehova, idet Jehovas navn ikke kan bruges af et folk, der er åndeligt urene. Jakobs Brev 1:27.

I den nye verden skal Jehovas Vidner

undervise de opstandne 

Guds folk skal også undervise de opstandne, der er døde før Gud griber ind, og de får livet tilbage igen i et paradis på jorden. Guds folk viser sig tydeligt ved, at de gør Guds vilje, eksempelvis forkyndelsen fra hus til hus, som Jesus lærte dem. Mattæus 28:19, 20 er en dåbsbefaling fra Jesus om at gøre disciple og Lukas 10:1 viser praksis. Det gør kristenhedens folk bare ikke, men da det er en missionsbefaling, kan man ikke uden videre vælge det fra. Når ikke man vil gøre Jesu og Jehovas vilje, så er man som den dovne træl i lignelsen om talenterne i Mattæus 25:14-30. Det er svært at se, hvordan kristenhedens folk kan hævde, at de elsker Jesus. Det er hyklerisk. Sande kristne skal være få, det viser Jesu ord i Mattæus 7:13, 14. Sand kristendom er en mindretalsreligion, og det kommer nok bag på de fleste. Kvantiteten af disciple betyder nødvendigvis ikke, at kirkesamfundets lære er sand, snarere tværtimod.

Kristenhedens folk er slet ikke kristne,

idet de aldrig har fået en personlig oplæring i kristendommen

Mange bilder sig ind, at de er kristne uden at være det. Kristenheden udgør de mange, derfor er den i disharmoni med Guds ord, det kan enhver da se. Medlemstallet for kirkerne falder og falder. Det viser også tydeligt, at de ikke har Guds ånd, i så fald ville de have haft en moderat stigning af medlemmer. Det er nemlig tilfældet for sand kristendom. Mange ville ikke være kirkemedlemmer, hvis det ikke var fordi, de var blevet tilmeldt som spædbørn. Og ligesom i det gamle Babylon frigiver Babylon den Store ikke sine ,,fanger" uden sværdslag. Præsterne får ofte overtalt medlemmerne til at blive i kirkerne. Og hos forældre, der endnu ikke har fået deres spædbørn døbt, forsøger præsterne med overtalelsesevner at få børnene døbt. Falsk religion bliver også kaldt en skøge, fordi den har haft et skøgelignende forhold til verden. Jakobs Brev 4:4; Åbenbaringen 17:5.

Bibelen opfordrer folk til at forlade falsk religion,

i modsat fald får man del i skøgens plager

Jeg kan kun opfordre mennesker, der har en rest af tro til at forlade al falsk religion, som Bibelen anbefaler (Åbenbaringen 18:4). Dermed sparer man en masse penge, som kunne bruges et andet sted. Dernæst skal man undersøge, hvad sand kristendom har at tilbyde.

Sand kristendom har vanskelige kår i Rusland

Læs også om den opsigtsvækkende højesteretsdom, som fandt sted den 20. april 2017 i den russiske højesteret. Domstolen var en ren skueproces, idet forsvaret ikke fik lov til at fremføre 18 retsbegæringer, og det var derfor aftalt spil mellem dommer og anklager. Verdens mennesker må få øjnene op for de grusomheder, som finder sted mod sande kristne i Rusland. Det russiske politi udøver psykisk terror af allerhøjeste kaliber, idet de benytter svært bevæbnet politi til at bestorme fredelige kristne møder, hvor der også er børn til stede. De giver lange fængselsstraffe til kristne blot for at overvære et kristent møde, og det er magtmisbrug ud over alle grænser. Vi må vente at se, hvem der er stærkest Gud eller det russiske politi. Se Sidste nyt på min hjemmeside og Seneste nyt på www.jw.org

Menneskerettighederne i Rusland er endnu engang trådt

   under fode den 17. juli 2017

Jehovas Vidners appel til den russiske højesteret om pure frifindelse blev underkendt af retten. Nu er kristendommen reelt afskaffet i Rusland, som er det 6. folkerigeste land i verden. Derfor tror jeg, at vi er nærmere afslutningen på denne tingenes ordning, end vi selv tror. Nu har Jehovas Vidner kun én appelmulighed tilbage nemlig Menneskerettighedsdomstolen, som jeg tror, vil give dem medhold. Men det er mere end tvivlsomt om, hvorvidt russerne vil rette sig efter en sådan dom. Nu kan lange fængselstraffe til Jehovas Vidner træde i kraft, og selv om der for tiden sidder en dansk statsborger fængslet i Rusland, har det danske udenrigsministerium hævdet, at de arbejder på sagen om frigivelse af danskeren Dennis Christensen. Harmagedonkrigen vil forbyde al falsk religion, derfor kan Rusland blive det første religionsfrie land i verden. Men kun for en kort tid, hvor Paradiset gør det muligt på ny at tilbede den sande Gud Jehova.

Det er ikke omkostningsfrit at stjæle fra Jehova

Rusland har også inddraget al fast ejendom, der tilhørte Jehova. Det kan godt blive en alvorlig sag for Rusland at stjæle noget fra Jehova, det viser historien tydeligt. Se hvordan det gik  Akan, der stjal af Jehovas ejendom (Josua 7:1). Rusland er sårbar på økonomien, og der skal kun lidt til før læsset vælter. Rusland er ved at sætte det gode forhold til USA over styr. Det kan ses på den diplomatiske krise mellem Rusland og USA. Krisen kan blive problemet for Rusland til noget, der er endnu værre.

Russerne arbejder på at få gjort

Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter

til ekstremistisk litteratur

Russerne ser spøgelser på en højlys dag, idet de arbejder på at forbyde Bibelen. Russerne handler fejt ved at forbyde Jehovas Vidner deres bibel. De har ikke gjort samme tiltag over for muslimernes Koran, dem har de åbenbart mere respekt for. Det at verdens 6. folkerigeste nation vil forbyde Bibelen vækker til nogen eftertanke hos Jehova. Der er ingen tvivl om, at Jehova vil fremme sine hensigter med sine fjender i hast, da han ikke vil tillade, at en så stor nation vil affærdige hans budskab til menneskeheden. Russerne vil have befolkningen til at glemme Guds navn jfr. Jeremias 23:27. Russiske ,,eksperter" har løgnagtigt hævdet, at Ny Verden-Oversættelsen er tilpasset Jehovas Vidners lære. Sandheden er imidlertid, at Jehovas Vidner har underkastet sig Bibelens lære, hvilket er noget ganske andet. Derimod er det kristenheden, der har forsøgt at ændre bibelteksten på en sådan måde, at den svarede til treenighedslæren. Kristenheden har eksempelvis også foretaget store ændringer med hensyn til at fjerne Guds navn fra de oprindelige Skrifter, der havde Guds navn stående over 7000 gange. Og det må siges at være et stort indgreb i bibelteksten. Alt i alt et tiltag, som skulle styrke treenighedslæren. Tag også eksemplet i Johannesevangeliet det Første kapitel, hvor der står, at Ordet var Gud, og hvor den korrekte bibeloversættelse siger: Ordet var en gud. (Se tillige under treenigheden). Så påstanden med at Jehovas Vidner har ændret i bibelteksten er skudt helt ved siden af. Derfor er Jehovas Vidner Guds indviede folk også ifølge de autoriserede bibeloversættelser.  (Se Apostlenes Gerninger 15:14 og Esajas' Bog 43:10-12). For et stykke tid siden lukkede russerne Vagttårnsselskabets officielle hjemmeside på russisk med den begrundelse at den indeholdt ekstremistisk indhold. Men der er ikke skyggen af ekstremisme i den, bedøm selv. www.jw.org Det russerne foregiver om hjemmesiden og Jehovas Vidners andre aktiviteter er lutter løgn. Det er kun et spørgsmål om tid før Jehova ikke vil finde sig i den slags længere. Jehova er punktlig, derfor går der nogen tid inden hans domme rammer Rusland. Finder du noget, der er ekstremistisk, hører jeg gerne fra dig.

Dagen, hvorpå at FN kan proklamere fred og sikkerhed

og dermed opfylde bibelprofetien i Første

Thessaloniker 5:3, er kommet meget nærmere

Efter at Islamisk Stat er blevet besejret i den syriske by Raqqa, er tiden inde til at FN vil proklamere fred og sikkerhed på menneskers præmisser. Mennesker søger fredsløsninger på deres egne betingelser, skønt de ikke kan skabe virkelig fred og sikkerhed. Jeremias 6:14. En fredsløsning der er skabt på menneskelige foranstaltninger, vil naturligvis ikke være holdbar, og det næste skridt vil være at forbyde al falsk religion. Plagerne vil i første omgang ikke ramme Guds folk, men da nationerne derved bliver rasende, vil de forsøge at udrydde Guds folk. Men her forregner de sig, idet Gud sender sine eksekutionsstyrker til undsætning for sit folk, og det ender i Harmagedonkrigen. Åbenbaringen 16:15, 16, se også Jeremias 25:33. Guds folk vil med Jehovas loyale engleskarer sejre over alle Guds fjender og dermed Satans styre. Det forbud som rammer al falsk religion, vil også ramme de etablerede kirkesamfund, herunder folkekirken. Det er allerede profeteret i Bibelen, hvordan præsterne vil flygte fra deres embeder og erklære, at de ikke har haft noget med religion at gøre, og dermed lade lægfolket være i stikken. Og lægfolket vil dermed blive rasende på præsteskabet. (Se Zakarias' Bog 13:4-6). Læs gerne hele kapitel 13, idet der står, at præsterne har løjet i Guds navn. Kapitlet handler om nutidens falske profeter, og det er præsteskabet, idet de ikke har vist troskab over for Gud, men løjet om ham. Den groveste løgn er påstanden om, at Gud er en treenighed. Sagen er soleklar, idet Jehova er udødelig, og han detroniserer ikke sig selv ved pludselig at blive et dødeligt menneske, som Jesus var, da han gik på jorden. Jesus blev først udødeliggjort på tredjedagen af sin opstandelse. Det er en kendsgerning. Netop derfor er treenigheden infantilt nonsens. Treenigheden er noget halvfærdigt religionsfilosofi, der bygger på menneskers tanker og idéer. Treenigheden tager ikke udgangspunkt i Guds tanker, og er ikke kristen visdom. Og hvem oprejste Gud på tredjedagen? Det gjorde den almægtige Gud Jehova naturligvis. Apostlenes Gerninger 2:24-26. Treenigheden er noget af det mest kompromitterende kristenheden hidtil har præsteret. At Gud er dødelig, er noget vrøvleri, og naturligvis kan Gud ikke dø. Og i så fald havde universet været uden en Gud i tre dage, hvor Jesus lå i graven og var uden bevidsthed.

Hvorfor Jehova ikke er dødelig?

Jo, Gud er ikke dødelig, i så fald var han ikke almægtig. Det er kun kristenheden, der har gjort ham dødelig i og med, at de har fjernet hans navn fra Bibelen og fra mange af kirkernes kalkmalerier. Et bevis på, at har er udødelig, finder man i Bibelen i Esajas 43:10, hvor Gud siger, at før ham blev ingen Gud dannet, og  efter ham kommer der ikke nogen anden Gud. Man kan derfor glemme alt om treenighedstanker, idet det er en teologisk løgn. Se også 5. Mosebog 32:39.

Er forfølgelse af sande kristne noget,

 Bibelen beretter om?

Ja, Jesus siger i Johannes 15:20 ,,Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer." Det kan ske ved fysisk eller åndelig overgreb, som det er tilfældet i Rusland og andre steder eller ved løgnagtig tale eller omtale i radio eller TV. Det kan også være frafaldne, der fortæller løgn, nøjagtig det Satan synes om. Det kan være spørgsmål om, hvorfor de er blevet udelukket, og de undgår på behændig vis at fortælle sandheden om, hvorfor de er blevet udelukket. Jehovas Vidner er nødt til at holde menighederne rene, i modsat fald bliver menighederne fordærvede, ligesom det er tilfældet i folkekirken. Endeligt er det et bibelsk krav i Første Korintherbrev 5:11-13. I folkekirken er det sådan, at man kan begå mord eller tyveri uden at blive retledet for de bibelske overtrædelser, man har begået. Tag eksemplet med ubådskaptajnen. Han er utvilsomt medlem af folkekirken, bør han være det? Men Jehova elsker dem, han tugter. Derfor er en retledning nødvendig af hensyn til menighedens renhed. I forsøg på at skade Jehovas Vidner skal man vide én ting, nemlig at Bibelen siger, at intet våben Guds modstandere benytter sig af vil du'. (Se Esajas 54:17).

Er præsterne de rette til at vejlede eller

irettesætte deres sognebørn?

Nej, præsterne er stort set uden bibelkundskab. De kan ikke give et kvalificeret svar på bibelske spørgsmål. Når de ikke er velkvalificerede til at besvare spørgsmål, er det fordi, de ikke selv lever efter de principper og love, der er gældende i Bibelen. Nogle har i øvrigt selv brug for retledning, eksempelvis kan de leve i et homoseksuelt parforhold. Andre præster giver efter for verdslige ønsker om at tillade homoseksualitet i den kristne menighed. Men homoseksualitet er ingen sygdom, men et seksuelt begær efter et andet menneske af samme køn. Det er værd at nævne forholdene i Sodoma og Gomorra. Her havde indbyggerne stor trang til homoseksualitet, men hvor mange overlevede Guds straf? Svaret er ingen af dem, og det vækker til nogen eftertanke. Gud er ufejlbarlig og har ikke ændret mening. I øvrigt er det værd at bemærke, at kristne jordiske præster slet ikke er omtalt i Det Nye Testamente. De præster, som er omtalt i Det Nye Testamente er alle himmelske konger og præster, som dem der nævnes i Åbenbaringen 14:1; 20:6; Første Petersbrev 2:9. I den første kristne menighed var der ingen præster, og Jesus lærte sine disciple, at de ikke måtte tage imod betaling for at yde åndelig tjeneste. Mattæus 10:8.  

De brødre og søstre, som nævnes i Åb. 14:1; 20:6 og Første Petersbrev 2:9 er alle kristne, der har fået det himmelske kald om at blive meddommere sammen med Kristus i himmelen. Og der er ingen fra kristenheden blandt dem, der har det håb. Netop fordi de ikke forstår nadverens betydning, og det himmelske håbs gøremål. På Jesu tid havde næsten alle kristne fået det himmelske kald. I tiden efter de første kristne overtog kristenheden verdensarenaen og de sande kristne menigheder gik tabt. Først i slutningen af 1800-tallet blev den sande kristne menighed reetableret af Bibelstudenterne, som i 1931 tog navnet Jehovas Vidner. Og det himmelske kald var på ny en mulighed. Man forventer ikke, at der kommer flere med himmelsk kald, idet tallet på de 144.000 er opfyldt. I tiden mellem de første kristne og Bibelstudenterne anser man, at der kun er tale om få enkeltpersoner, der havde det himmelske kald. Og som blev dømt til døden, og blev brændt på bålet som kættere.

Er kristenheden et produkt af sand kristendom? Og kan

den bruges til sand tilbedelse af Gud?

Allerede kort tid efter apostlenes død satte frafaldet ind fra den sande kristne menighed. Bibelen forudsagde frafaldet på et meget tidligt tidspunkt. (Apg. 20:28-30; Andet Thessaloniker 2:3, 4). Det var Satan, der skrinlagde tilbedelsen af den sande Gud Jehova. I det 4. århundrede e.v.t. kom det store frafald, hvor kejser Konstantin den Store udvandede den sande kristendom fuldstændigt. Det skete med indførelsen af treenigheden og korsdyrkelsen m.m. Teologerne skylder os en forklaring. Hvem er dette frafald møntet på, hvis det ikke er kristenheden, der udgør frafaldet på et meget tidligt tidspunkt af historien?

Fordi Kristenheden bygger på noget, der ikke er sandt, kan den ikke benyttes i tilbedelsen af den sande Gud Jehova. Derfor afskærer man sig selv i forhold til de goder, sand kristendom har at tilbyde. Eksempelvis det evige liv og mange andre goder, man kan opnå ved bønnens kraft. Så enkelt er det bare.

Guds himmelske rige blev oprettet i 1914,

samtidig blev Jesus indsat på tronen som konge.

Nu mangler vi bare, at Guds rige får sin

udstrækning på jorden

At årstallet 1914 blev et skelsættende år for Bibelens profetier fremgår klart af den beregning, som Bibelen selv giver, nemlig da hedningernes tider begyndte i år 607 f.v.t. til år 1914. (Se udregningen under spørgsmålskassen). Denne tidsperiode på i alt 2520 år var der ingen konge på Jehovas trone. I 1914 blev Jesus indsat på tronen i det himmelske rige. Man kan altså regne sig frem til tidspunktet, hvor nationernes fastsatte tider udløb i 1914. Et verdsligt mundheld siger da også, at 1914 var det år, hvor verden gik af lave. Men når det gælder Jehovas jordiske rige er der ingen tilsvarende udregningsmetoder. Bibelen siger dog til brodersamfundet, det som står i Første Thessaloniker 5:1. Guds folk kender derfor tiderne og perioderne, hvorpå det sker, men ikke dagen. Allerede i 1880 sagde Bibelstudenterne i bladet Vagttårnet, at 1914 ville blive et betydningsfuldt årstal, som har hvilet på bibelkundskab. Bibelen siger også, at hedningernes tider forløb over ,,syv tider". Og når hver ,,tid" er på 360 år, bliver det 7 x 360 år, altså 2520 år.

Det jordiske rige vil gøre underværker

for mennesker med et jordisk håb

Det jordiske paradis vil sprede stor glæde ud til alle mennesker på jorden. Tænk ingen sygdom og evig ungdom kan man forvente (Esajas 33:24; Job 33:25). Ingen skal føre krig længere (Esajas 2:4). Ingen naturkatastrofer, der truer menneskers liv. Dyr som er fredelige (se Esajas 65 og 66). Det vil blive et sted, hvor livet er værd at leve.

Ny revideret bibeloversættelse af Ny Verden-Oversættelsen

I 2017 har Jehovas Vidner udgivet en ny bibeloversættelse på dansk, norsk og svensk. Den kan ses online på www.jw.org på øverste linje. Og den ikke er oversat af vantro treenighedstilhængere, således som det er tilfældet med de autoriserede oversættelser. Den har et nutidigt sprog og det er den mest nøjagtige bibeloversættelse, fordi det er Guds eget folk, der står bag den. Se eksempelvis Apostlenes Gerninger 15:14, der minder meget om Dansk autoriseret udg. af 1931. 

Kan den seneste tids diplomatiske kriser med Rusland

være tegnet på, at Guds straffedomme over Rusland er nær?

Vi ved det ikke, men helt sikkert ved vi, at Rusland ikke vil slippe ustraffet, for det de har gjort imod Guds folk. Derfor kan Rusland blive straffet på en indirekte måde, hvis den vestlige verden sætter trumf på de tiltag de allerede har gjort i forbindelse med den diplomatiske krise med Rusland. Den vestlige verden kunne lige så let som ingenting få det russiske regime til at bryde sammen, hvis de indførte et flyveforbud for alle russiske fly og landingsforbud i samtlige europæiske lufthavne. Russerne stemte på Putin for én ting, nemlig for stabilitet, men de kan meget let opnå det stik modsatte med økonomiske kriser og ustabilitet.

Ruslands præsident Putin behandler Guds folk med hovmodighed, og den russiske regering har løjet dem alt muligt ondt på (se Mattæus  5:11). Vi er langt fremme mod endens tid for nationerne. Derfor går Rusland heller ikke fri af Jehovas straffedomme. Hitler, der også forfulgte Guds folk, ved at anbringe Jehovas Vidner i koncentrationslejre, hvoraf mange blev henrettet ved skydning eller halshugning slap heller ikke for Jehovas straffedomme. Det samme vil ske med Putin og hans regime. Hans dage er allerede talte.

Hvor udbredt er denne hjemmeside?

Her i foråret 2018 har den passeret 16.000 besøgende. Selv om den kun er forfattet på dansk, har siden været besøgt af adskillige udlændinge. Det er hurtigt rygtedes, at siden har eksistentielle tanker om kristendommen. Desto før hjemmesidens budskab el. anden sand forkyndelse når ud til de retsindige mennesker, desto nærmere er vi endemålet. Amerikanerne har været blandt de flittigste læsere, men også folk fra Holland og mange oversøiske lande har været blandt læserne.

Hvem er ekstremister Putin eller Jehovas Vidner?

Putin giver sig mere ud for at være en ekstremist frem for Jehovas Vidner. Nej, Jehovas Vidner er bestemt ikke ekstremister eller terrorister, men er et fredselskende folk, der hader vold og terrorisme. Russerne har helt misforstået begrebet ekstremisme, idet det sædvanligvis betyder, at man er tilhængere af vold og terrorisme. Det behøver man kun at være lægmand for at kunne se, at det er en falsk anklage. Ligesom det gik kejser Nero og Adolf Hitler, der begge løj om datidens og nutidens Jehovas Vidner, på samme måde vil det gå Putin. Enhver der sætter sig op imod den almægtige Gud og hans tjenere vil få en trang skæbne.  Putin sidder ikke i sin embedsperiode tiden ud. Selv om Jehovas Vidner bliver forurettede på en grov måde hævner de aldrig sig selv, men overlader hævnen til Jehova, idet han siger, at hævnen er min (3. Mosebog 19:17, 18; 5. Mosebog 32:35).

Hvorfor treenighedsdogmet er teologisk nonsens

ifølge bibellæsningen

En definition på treenighedsdogmet lyder således, at de tre guder er lige evige og er lige almægtige. Når man læser 5. Mosebog 32:39, 40 i den autoriserede bibeludgave står der følgende: ,,Indse dog, at det er mig, kun mig, der er ingen Gud ved siden af mig; det er mig, der dræber og gør levende, har jeg knust, er det mig, der læger; ingen kan rive nogen ud af min hånd. Jeg løfter min hånd mod himlen og sværger; så sandt jeg lever for evigt...".

Der står her, at ingen er ved siden af Gud. Derfor kan Gud kun være én Gud og ikke tre guder. Treenighedsdogmet er en teologisk løgn.

Rusland leger kispus med Jehova

Ruslands seneste tyverier af Jehovas ejendomme eksempelvis det tidligere afdelingskontor i Sankt Petersborg, der var ejet af Jehovas Vidners hovedkontor i New York, har den russiske stat beslaglagt som deres ejendom. Den russiske regering tror ikke på, at de skal stå Jehova til regnskab for deres tyverier. Men Jehova er en levende og sand Gud, der hævner enhver forurettelse (5. Mosebog 32:35). Også de nu 17 fængslede brødre i Rusland. Det bliver interessant at se, hvordan og hvornår Jehovas straffedomme rammer Rusland. Netop fordi Jehova er en levende Gud, kan de ikke undslå sig Jehovas straffedomme.

Hvad betyder fredsaftalen mellem USA og Nordkorea?

Fredsaftalen betyder, at vi er kommet meget nærmere den store dag, hvor FN vil erklære fred og sikkerhed. Men så længe falsk religion behersker verden, vil der ikke være sand fred og sikkerhed. Derfor ender det med, at Jehova vil fjerne al falsk religion, idet vi ender i det, der kaldes Harmagedonslaget, hvor al falsk religion går sit endeligt i møde. Først derefter vil der herske sand fred og sikkerhed, men det er på Guds betingelser og ikke på menneskers foranstaltninger. Her vil Paradiset være en realitet, hvor mennesker får tusind år til at vokske frem til fysisk og åndelig fuldkommenhed, hvorefter de skal vise loyalitet imod Jehova i den sidste store prøve, der ophæver den adamitiske synd.

 Finn Sørensen

 

Forord

Aktuelt

CV for Finn Sørensen

 Digte

Er helvedeslæren bibelsk?

Er korset et kristent symbol?

Jehova

Jesus

Kirkehistorien afslører kristenheden

Kronikker m.m.

Om kristenheden

Sandheden om De Vise Mænd

Sandheden om treenigheden

Sidste nyt

Spørgsmålskassen

Søren Kierkegaards syn på kristenheden

English Translation of the Front Page

Uddrag fra e-bogen

Åbenbaringen

Kontakt

Login

 

Hvis du vil vide mere om sand kristendom, er der en hjemmeside, som jeg anbefaler, det er www.jw.org Såfremt man har svært ved at læse artiklerne, er der en lydfil til de fleste artikler. Et af højdepunkterne er hørespillene samt filmene, der viser Bibelens mange tilskyndelser til os mennesker. Gå ind på hjemmesiden med jævne mellemrum, idet der hele tiden kommer nye artikler. Der er også nye videoklip, film og hørespil.