Velkommen!

Sidst opdateret 20. september 2017

Hvem er Guds folk i dag?

Bibelen giver svaret

Dette er forfatteren Finn Sørensens private hjemmeside. Den 29. oktober 2016 har den 10 års jubilæum. Husk at have din bibel ved hånden, idet den skal sikre dig, at det jeg skriver er sandt.

Bør sande kristne fejre Jesu eller for den sags skyld

andres fødselsdag?

Nej, Jesu fødselsdag er ikke nævnt konkret i Bibelen. Vil det sige, at vi ikke kender hans omtrentlige fødselstidspunkt? Nej, ud fra Daniels profeti i kapitel 9:24-27, som handler om de 70 åruger, kan vi inden for få dage fastslå Jesu fødselstidspunkt. Se en mere detaljeret beskrivelse af Jesu fødselstidspunkt i min kronik om emnet. (Se under kronikker m.m.) Der er kun nævnt to fødselsdage i Bibelen, og det var begge ikke-kristne personer, der fejrede den, og i begge tilfælde skete der et mord. (Første Mosebog 40:20 og Mattæus 14:6).  Det, at man fejrer en 70 eller 80 års fødselsdag, kan godt virke som en hån imod Skaberen, idet han ønsker, at vi skal have evigt liv. Og ikke være tilfreds med en levealder på 70-80 år, som er levealderen i den gamle døende verden ifølge Bibelen. Salme 90:10. Jesus, det største menneske der har levet, fejrede heller ikke sin fødselsdag. På siden er der masser af oplysende stof fra Bibelen, som ikke tidligere har været tilgængeligt for almenfolket. Se i øvrigt forordet. Jesus er slet ikke født på en kold og regnfuld decemberdag i Israel. Jesu fulde leveår på 33½ år viser også, at han ikke er født i december, men omkring 1. oktober. Den rigtige dato har Skaberen ikke ønsket at skulle videregives til  sine sande tjenere, idet det kunne blive genstand for kultdannelse og afgudsdyrkelse. Dermed er julen, som kristenheden fejrer den 100 % hedensk, og det er afgudsdyrkelse. Og afgudsdyrkelse medfører døden ifølge Galaterbrevet 5:19-21.

Guds folk, hvem er det i dag?

Bibelen er en fantastisk bog, idet den som Guds ord forudsiger ting, der vil ske i fremtiden. Eksempelvis siger den i Apostlenes gerninger 15:14 og i Esajas' Bog 43:10-12, hvem der udgør Guds folk i dag. Til trods for, at det står meget tydeligt, kan teologerne og folk i almindelighed bare ikke se det, idet de er åndeligt blinde. Andet Korintherbrev 4:4.

Bibelen siger, at Gud er én og ikke tre

Andre trossamfund kan godt pakke deres religiøse tilkendegivelser om Gud sammen, idet det kun er Guds folk, der kan arve Riget. Lad det være slået fast. Hører man ikke til Guds folk, kan man godt glemme alt om Paradiset, idet Bibelen kun godkender én Herre, én tro og én dåb og én Gud (og ikke tre guder) ifølge Efeserne 4:5, 6. Til trods for, at både Efeserne 4:6 og Første Korintherbrev 8:6 siger, at Gud er én, så lærer præsterne, at kristenhedens medlemmer skal tilbede en treenig gud, og det må de bøde for på dommedag. Treheder af guder var også kendt fra det gamle Babylon, derfor kaldes al falsk religion for Babylon den Store i Åbenbaringsbogen. Én Herre er Jesus Kristus, én tro er den tro sande kristne bygger på, og som er den røde tråd i Bibelen. Én dåb er den dåb, som Jesus fik, da han var 30 år gammel. Altså en fuldstændig nedsænkning i vand. For øvrigt at Gud skulle døbes, er rent præstevrøvl. Barnedåben tæller ingen steder, idet  et spædbarn ikke kan angre sine synder, og kan heller ikke gøre disciple.

Jesus er Guds søn, men han er ikke den almægtige Gud

eller en inkarnation af denne

Én Gud er én Gud og ikke tre guder, og Bibelens Gud Jehova er den retmæssige indehaver af den titel. Der er kun én almægtig Gud, og det er Jehova. Jesus er også en gud jfr. Johannesevangeliet det Første kapitel, men han er ikke almægtig ligesom Faderen. I de autoriserede bibeloversættelser er der en fejl i Johannesevangeliet kapitel 1, hvor der står, at Ordet var Gud. En korrekt oversættelse ville være, at Ordet var en gud. Når man læser vers 18 kommer den rigtige forståelse frem, idet der står, at ingen har nogen sinde set Gud. Men mange har set Jesus, derfor kan han ikke være den almægtige Gud. Man kan nemlig ikke nærme sig Gud og overleve stråleglansen fra ham. Det kunne Moses eksempelvis ikke, da han hentede stentavlerne på Sinaj Bjerg. Derfor måtte Moses holde behørig afstand fra Jehova. Anden Mosebog 33:20. Helligånden er ikke en gud, men Jehovas aktive kraft jfr. Første Mosebog 1:2. Selv om kristenhedens præster skulle ændre mening med hensyn til at afskaffe treenighedsdogmet, hvilket for øvrigt er forsøgt i et af kristenhedens kirkesamfund i USA, hvor forslaget blev nedstemt. Så kan jeg forsikre for, at de får aldrig lov til at bruge Guds navn Jehova. Idet Jehovas navn ikke kan bruges af et folk, der er åndeligt urene. Jakobs Brev 1:27.

I den nye verden skal Jehovas Vidner

undervise de opstandne 

Guds folk skal også undervise de opstandne, der er døde før Gud griber ind, og de får livet tilbage igen i et paradis på jorden. Guds folk viser sig tydeligt ved, at de gør Guds vilje, eksempelvis forkyndelsen fra hus til hus, som Jesus lærte dem. Mattæus 28:19, 20 er en dåbsbefaling fra Jesus om at gøre disciple og Lukas 10:1 viser praksis. Det gør kristenhedens folk bare ikke, men da det er en missionsbefaling, kan man ikke uden videre vælge det fra. Når ikke man vil gøre Jesu og Jehovas vilje, så er man som den dovne træl i lignelsen om talenterne i Mattæus 25:14-30. Det er svært at se, hvordan kristenhedens folk kan hævde, at de elsker Jesus. Det er hyklerisk. Sande kristne skal være få, det viser Jesu ord i Mattæus 7:13, 14. Sand kristendom er en mindretalsreligion, og det kommer nok bag på de fleste. Kvantiteten af disciple betyder nødvendigvis ikke, at kirkesamfundets lære er sand, snarere tværtimod.

Kristenhedens folk er slet ikke kristne,

idet de aldrig har fået en personlig oplæring i kristendommen

Mange bilder sig ind, at de er kristne uden at være det. Kristenheden udgør de mange, derfor er den i disharmoni med Guds ord, det kan enhver da se. Medlemstallet for kirkerne falder og falder. Det viser også tydeligt, at de ikke har Guds ånd, i så fald ville de have haft en moderat stigning af medlemmer. Det er nemlig tilfældet for sand kristendom. Mange ville ikke være kirkemedlemmer, hvis det ikke var fordi, de var blevet tilmeldt som spædbørn. Og ligesom i det gamle Babylon frigiver Babylon den Store ikke sine ,,fanger" uden sværdslag. Præsterne får ofte overtalt medlemmerne til at blive i kirkerne. Og hos forældre, der endnu ikke har fået deres spædbørn døbt, forsøger præsterne med overtalelsesevner at få børnene døbt. Falsk religion bliver også kaldt en skøge, fordi den har haft et skøgelignende forhold til verden. Jakobs Brev 4:4; Åbenbaringen 17:5.

Bibelen opfordrer folk til at forlade falsk religion,

i modsat fald får man del i skøgens plager

Jeg kan kun opfordre mennesker, der har en rest af tro til at forlade al falsk religion, som Bibelen anbefaler (Åbenbaringen 18:4). Dermed sparer man en masse penge, som kunne bruges et andet sted. Dernæst skal man undersøge, hvad sand kristendom har at tilbyde.

Sand kristendom har vanskelige kår i Rusland

Læs også om den opsigtsvækkende højesteretsdom, som fandt sted den 20. april 2017 i den russiske højesteret. Domstolen var en ren skueproces, idet forsvaret ikke fik lov til at fremføre 18 retsbegæringer, og det var derfor aftalt spil mellem dommer og anklager. Verdens mennesker må få øjnene op for de grusomheder, som finder sted mod sande kristne i Rusland. Det russiske politi udøver psykisk terror af allerhøjeste kaliber, idet de benytter svært bevæbnet politi til at bestorme fredelige kristne møder, hvor der også er børn til stede. De giver lange fængselsstraffe til kristne blot for at overvære et kristent møde, og det er magtmisbrug ud over alle grænser. Vi må vente at se, hvem der er stærkest Gud eller det russiske politi. Se Sidste nyt på min hjemmeside og Seneste nyt på www.jw.org

Menneskerettighederne i Rusland er endnu engang trådt

   under fode den 17. juli 2017

Jehovas Vidners appel til den russiske højesteret om pure frifindelse blev underkendt af retten. Nu er kristendommen reelt afskaffet i Rusland, som er det 6. folkerigeste land i verden. Derfor tror jeg, at vi er nærmere afslutningen på denne tingenes ordning, end vi selv tror. Nu har Jehovas Vidner kun én appelmulighed tilbage nemlig Menneskerettighedsdomstolen, som jeg tror, vil give dem medhold. Men det er mere end tvivlsomt om, hvorvidt russerne vil rette sig efter en sådan dom. Nu kan lange fængselstraffe til Jehovas Vidner træde i kraft, og selv om der for tiden sidder en dansk statsborger fængslet i Rusland, har det danske udenrigsministerium hævdet, at de arbejder på sagen om frigivelse af danskeren Dennis Christensen. Harmagedonkrigen vil forbyde al falsk religion, derfor kan Rusland blive det første religionsfrie land i verden. Men kun for en kort tid, hvor Paradiset gør det muligt på ny at tilbede den sande Gud Jehova.

Det er ikke omkostningsfrit at stjæle fra Jehova

Rusland har også inddraget al fast ejendom, der tilhørte Jehova. Det kan godt blive en alvorlig sag for Rusland at stjæle noget fra Jehova, det viser historien tydeligt. Se hvordan det gik  Akan, der stjal af Jehovas ejendom (Josua 7:1). Rusland er sårbar på økonomien, og der skal kun lidt til før læsset vælter. Rusland er ved at sætte det gode forhold til USA over styr. Det kan ses på den diplomatiske krise mellem Rusland og USA. Krisen kan blive problemet for Rusland til noget, der er endnu værre.

Russerne arbejder på at få gjort

Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter

til ekstremistisk litteratur

Russerne ser spøgelser på en højlys dag, idet de arbejder på at forbyde Bibelen. Russerne handler fejt ved at forbyde Jehovas Vidner deres bibel. De har ikke gjort samme tiltag over for muslimernes Koran, dem har de åbenbart mere respekt for. Det at verdens 6. folkerigeste nation vil forbyde Bibelen vækker til nogen eftertanke hos Jehova. Der er ingen tvivl om, at Jehova vil fremme sine hensigter med sine fjender i hast, da han ikke vil tillade, at en så stor nation vil affærdige hans budskab til menneskeheden. Russerne vil have befolkningen til at glemme Guds navn jfr. Jeremias 23:27. Russiske ,,eksperter" har løgnagtigt hævdet, at Ny Verden-Oversættelsen er tilpasset Jehovas Vidners lære. Sandheden er imidlertid, at Jehovas Vidner har underkastet sig Bibelens lære, hvilket er noget ganske andet. Derimod er det kristenheden, der har forsøgt at ændre bibelteksten på en sådan måde, at den svarede til treenighedslæren. Kristenheden har eksempelvis også foretaget store ændringer med hensyn til at fjerne Guds navn fra de oprindelige Skrifter, der havde Guds navn stående over 7000 gange. Og det må siges at være et stort indgreb i bibelteksten. Alt i alt et tiltag, som skulle styrke treenighedslæren. Tag også eksemplet i Johannesevangeliet det Første kapitel, hvor der står, at Ordet var Gud, og hvor den korrekte bibeloversættelse siger: Ordet var en gud. (Se tillige under treenigheden). Så påstanden med at Jehovas Vidner har ændret i bibelteksten er skudt helt ved siden af. Derfor er Jehovas Vidner Guds indviede folk også ifølge de autoriserede bibeloversættelser.  (Se Apostlenes gerninger 15:14 og Esajas' Bog 43:10-12). For et stykke tid siden lukkede russerne Vagttårnsselskabets officielle hjemmeside på russisk med den begrundelse at den indeholdt ekstremistisk indhold. Men der er ikke skyggen af ekstremisme i den, bedøm selv. www.jw.org Det russerne foregiver om hjemmesiden og Jehovas Vidners andre aktiviteter er lutter løgn. Det er kun et spørgsmål om tid før Jehova ikke vil finde sig i den slags længere. Jehova er punktlig, derfor går der nogen tid inden hans domme rammer Rusland. Finder du noget, der er ekstremistisk, hører jeg gerne fra dig.

                                                                                                                          Finn Sørensen

 

Forord

Aktuelt

CV for Finn Sørensen

 Digte

Er helvedeslæren bibelsk?

Er korset et kristent symbol?

Jehova

Jesus

Kirkehistorien afslører kristenheden

Kronikker m.m.

Om kristenheden

Sandheden om De Vise Mænd

Sandheden om treenigheden

Sidste nyt

Spørgsmålskassen

Søren Kierkegaards syn på kristenheden

Uddrag fra e-bogen

Åbenbaringen

Kontakt

Login

 

Hvis du vil vide mere om sand kristendom, er der en hjemmeside, som jeg anbefaler, det er www.jw.org Såfremt man har svært ved at læse artiklerne, er der en lydfil til de fleste artikler. Et af højdepunkterne er hørespillene samt filmene, der viser Bibelens mange tilskyndelser til os mennesker. Gå ind på hjemmesiden med jævne mellemrum, idet der hele tiden kommer nye artikler. Der er også nye videoklip, film og hørespil.