Åbenbaringen

Åbenbaringsbogen

Mange mener, at åbenbaringsbogen ikke er let at tyde, endsige at give en eksegetisk redegørelse for den. Men har du tænkt over følgende? Hvorfor skulle Gud lade noget nedfælde, hvis det ikke skulle forstås af retsindige mennesker? Det har intet med intelligens at gøre, selv de teologiske professorer forstår ikke bogen, for dem er det mærkelige syn og tegn, som ingen kan forstå. Det er vigtigt at forstå bogen, for i så fald, er der styr på den samlede bibelforståelse. Kristenhedens teologer ved for eksempel ikke, hvem der er den babylonske skøge, det symbolske vilddyr og Babylon den Store. Guds ånd er det eneste, som kan åbne menneskers øjne, så forstår man sammenhængen mellem Åbenbaringsbogen og Daniels Bog. I sidstnævnte bog er der også en masse syn og tegn, som ingen teolog forstår. Guds ord forstås ganske enkelt ikke af selvsikre hovmodige mennesker, men forstås kun af dem, der er ydmyge af hjertet (Mattæus 11:25). Læg mærke til det, der siges i Andet Korintherbrev 4:3, 4). Hvor der står, at evangelierne er tildækket for dem, der går til grunde, fordi denne verdens gud Satan Djævelen har forblindet deres forstand. Derfor skal bøger som Åbenbaringen også forstås af almindelige mennesker. 

Den babylonske skøge er et billede på al falsk religion. Det samme er tilfældet med Babylon den Store, der er et billede på det gamle Babylon, hvor al falsk religion udgik. Vilddyret er det redskab, som Gud vil bruge til at ødelægge den falske religion med. Vilddyret er FN, som Gud vil bruge i nær fremtid til at skaffe sig af med den falske religion, fordi den er en ,,torn i øjet" på politikerne, da den er årsag til meget ondt i verden eksempelvis terrorisme.  

Åbenbaringen til Johannes er den sidste bog i Bibelen, men er ikke den sidste, der er skrevet. Den kaldes også Apokalypsen. Apostlen Johannes oplyser, at han har nedskrevet bogen, og det skete på øen Patmos, hvortil han var blevet  forvist, fordi han havde forkyndt Guds ord og vidnet om Jesus Kristus (Åbenbaringen 1:1, 9). Den er muligvis skrevet i år 96 e.v.t.

Stil og placering. Bogen er skrevet i brevform og beskriver en serie syner, der kommer i en bestemt rækkefølge, som leder frem til et klimaks. Den danner en passende afslutning på hele Bibelen. Tallet syv synes at spille en vigtig rolle i bogen. Der brydes syv segl, hvorefter der blæses i syv trompeter og udgydes syv plager. Der er syv lampestandere, syv stjerner, syv tordener og mange andre ting i forbindelse med tallet syv, øjensynlig fordi dette tal her står for fuldstændighed og bogen omhandler fuldbyrdelsen af Guds hellige hemmelighed. Åbenbaringen 10:7.

Forfatter og meddelelseskanal. Bogens forfatter er Jehova Gud den Almægtige, og den kanal han benyttede, er Jesus Kristus, som fremstillede synet for Johannes ved hjælp af sin engel (Åbenbaringen 1:1) Guds ånd skildres som syvfoldig, det vil sige virksom i fuldeste mål i forbindelsen med overbringelsen af denne åbenbaring, som Johannes fik en guddommelig befaling til at nedskrive. - (Åbenbaringen 1:4, 11).

Bogens formål. Noget af det Johannes så i synet, kan måske virke skræmmende - vilddyrene, veerne og plagerne. Bogen blev imidlertid ikke skrevet for at skræmme, men for at trøste dem, der læser den i tro. Den kan føre til velsignelse for læseren. Bogens skribent siger ligefrem i indledningen: ,,Lykkelig er den som oplæser denne profetis ord, og de som hører dem, og som overholder det som står skrevet i den" (Åbenbaringen 1:3). Johannes siger også, at bogens formål er at vise Guds trælle ,,det der snart skal ske". (Åbenbaringen 1:1, 2).

For dem, der vil fordybe sig i Åbenbaringsbogen, har Jehovas Vidner udgivet en bog der hedder Åbenbaringen - det store klimaks er nær. Bogen indeholder en vers til vers gennemgang af hele Åbenbaringsbogen, og man kan få et gratis eksemplar af bogen ved en skriftlig henvendelse til Vagttårnet, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk.