At ønske

Mit ønske er det jeg håber på - det smukke som ses på livsvejen.

Det smukke behøver ingenlunde at være banalt eller trist.

Smukt kunne tingene dog fremstå, hvis verden så anderledes ud.

Alt er i opbrud - det æstetiske er udsat for vanrøgt og forfald.

Tiden er forrykt - livets gøren er kun stress og jag efter vind.

Det jeg ønsker er det jeg håber på - og ikke liv uden mening.

Min stræben vil ikke være forgæves, når udholdenhed jeg gives.

Ønsket opfyldes og modløshed til glæde er vendt.


Finn Sørensen (2000)