At tro

Troens indhold er den sikre forventning om ting der håbes på,

det klare bevis på virkeligheder som ikke ses, dit hjertes melodi.

Glæde er livet ikke alene – prøvelser vil komme, din lutring, din styrke.

Den prøvede ægthed af troen udvirker udholdenhed og glæde.

Hvis nogle mangler visdom, så lad ham fortsat bede Gud derom.

Han som dagligt giver gavmildt til alle uden at bebrejde.

Men lad ham bede i tro, uden overhovedet at tvivle –

for den der tvivler er som havets bølge der drives af vinden og blæses omkring.

Ja, lad ikke noget menneske mene, at han vil få noget fra Gud –

en ubeslutsom mand som han er, ustadig på alle sine veje.


Bliv ordets gørere og ikke blot dets hørere, det fører et menneske bag lyset.

Ordets hører er ikke altid dets gører – sit ansigt han betragter i et spejl.

Sig selv han betragter – og går bort og glemmer straks, hvordan han var.

Dem der er fattige, hvad verden angår – har Gud udvalgt til rigdom i tro.

Hvad gavner det, hvis en siger, at han har tro, men han ikke har gerninger ?

Den tro kan ikke frelse hans liv, vel ? – At tro er mere end at læse lovord.

Troen skal ledsages af det gode i menneskets oprigtige ønsker uden hykleri.

Lad ingen tro på det værdiløse – han føres kun vild – og får værdiløst igen.

Mennesket erklæres retfærdig som følge af gerninger – og ikke ved tro alene.

Ligesom legemet er dødt uden ånd, således er troen også død uden gerninger.


Vi fejler alle mange gange – hvis nogen ikke fejler i ord – så er han en fuldkommen mand,

i stand til at tøjle hele sit legeme – således er tungen et lille lem og praler dog stort.

En lille ild kan tænde en stor brand – derfor vogt dine læbers ord under alle forhold.

Ud af den samme mund kommer både velsignelse og forbandelse, derfor altid det gode i tanke.

Visdommen kommer ovenfra, ren som den er, fuld af barmhjertighed og retfærdigheds frugt.

Enhver art af vilde dyr kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesker –

men tungen kan intet menneske tæmme – skadelig som den er fuld af dødbringende gift.

Vil du vor Skaber se bort fra vort syndige legeme med dets ufuldkomne kød ?

Det er al vor tryglen om fred i sindet – kun under dine vingers skygge vil vi stå.

Lad os handle i overensstemmelse med din vilje – for det er tro med gode gerninger.


Finn Sørensen (1998)