Bøn

Ingen større venskab findes end med din Gud – dit bønsforhold viser din fortrolighed.

Ser du det positive i menneskers handlinger og ordveksling – straks du tænker på det gode.

Langt større er dit gudsforhold end det venskab, som et menneske kan bidrage med.

Salmistens svar lyder, at den der frygter Gud har hans fortrolighed, og han gør sin pagt kendt.

Gud hører alle oprigtige bønner – det skal ikke være en overflade af tomme ord –

ikke kun en remse uden sjæl – det bliver det samme igen og igen uden hjerteblod.

Anråb Gud i dine bønner, hvis det er dit behov – sammen med taksigelse og lovprisning.

 

Giv dig tid – til det der ligger dig på sinde – du samtaler om det, der er ud over almindeligheder.

Når du ser frugterne af svaret på dine bønner – fyldes dit hjerte med ubeskrivelig glæde.

Med Guds styrke modstår vi fristelser og opnår udholdenhed i vor daglige trængsler.

Giv dine bønner fylde – gør dem meningsfulde – du behøver ingen stor veltalenhed i din mund.

Nævn alt det du har på sinde, dine sorger, dine bekymringer, det daglige pres på dine skuldre.

Den åndelige tilstand, der ustandselig fornys med øget kundskab, tro og styrke i dit liv.

Husk den store forret, som er dig givet ved at kunne træde frem for universets Suveræn.

 

Opfatter vi Gud som en forstående ven, vil han kærtegne vores sjæl – selv i trængselstider.

Uværdige tanker kan overvælde vort sind for at nærme os Gud i bøn, men godt er en ydmyg sjæl.

Gud vil trøste de modfaldne sjæle – han er altid rund til at forlade vor synd, når vi beder derom.

Han lytter til vore anmodninger, hvad enten de er store eller små – en forløsning at blive hørt.

Selv den onde kong Manas´se blev bønhørt, da han ydmygede sig for universets Gud.

Dyrebart er dit venskab med Gud – intet større kan gives dig – eller udfylde den plads i hjertet.

Som kong David sagde: "Lykkelig er den du udvælger og lader nærme sig dig."

Finn Sørensen (1998)