CV for Finn Sørensen

Finn Sørensen er født 8. august 1941 på Frederiksberg.

  • Indtrådt i Post- og Telegrafvæsenet 1.7.1958.
  • 1.5.65 overpakmester
  • Ville som 30-årig studere teologi, men kom i et voldsomt modsætningsforhold til kristenheden og et familiemedlem, der var universitetslærer og dr. theol. Derfor kom studiet aldrig i gang og jeg forblev i postvæsenet.
  • 1.8.83 fik jeg et mindre embede som chef for postvæsenet i Solrød Strand.
  • 1.9.1988 medarbejder ved Post- og Telegrafvæsenets hovedarkiv.
  • 1.10.1989 medarbejder ved Post og Telemuseet i København.
  • 1.5.1991 afskediget med pension.
  • Debut som forfatter 2007 med bogen Kristenhedens indflydelse på kunsten.
  • I 2011 bogen Eksistentielle tanker (trykt udgave).

Flere oplysninger om mig kan findes på Dansk Forfatterforenings hjemmeside.