Flyvning til London

I august 1969 – et lille sportsfly letter fra Kastrup Lufthavn med kurs mod Groningen.

Vort mål er London med Gatwick som flyvestation – angsten fornemmer jeg i mit sind.

Motoren startes og maskinen ruller ud på den store startbane i Kastrup.

Kroppen sitrer af spænding, mon vi når vort mål ? Min ven, piloten, får starttilladelse.

Flyet får luft under vingerne – hjulene slipper kontakten med landingsbanen.

Maskinen hæver sig over landskabet, som ligger badet i solen fra en skyfri himmel.


Det var en herlig vindstille dag – med den sønderjyske kyst, der kommer til syne i horisonten.

Helgoland dukker op i det fjerne, vi manøvrerer mod Hollands flade land.

Den hollandske kyst er vi ganske nær – vi sætter kursen mod lufthavnen.

Vi lægger an til landing i Groningen med dens landskab af tulipanmarker.

Snart sættes kursen langs de belgiske strande mod Calais og over Kanalens vande.

En søjle af uigennemsigtig tåge rejser sig som en mur foran os – vi ængstes ved tanken.


Et opkald over radioen bliver besvaret fra Lydd den engelske militære lufthavn ved Kanalen.

En flyveleder med grådfyldt stemme har meldt sig fra kontroltårnet, vi adlyder hans kommando.

I rummet vi ser skyerne åbne sig – en høj radiomast med udspændte wirer kommer til syne.

Et hul i skyerne og vi får kursen på landingsbanen – en flyveleder ånder lettet op.

Vi er lettede ved at sætte foden på britisk jord – tågen letter og snart er vi i luften på ny.

Ankomsten til Gatwick er endelig beseglet – snart er vi i London på vor rejse.


Finn Sørensen (1998)