Forord

Forord

Her giver jeg et uddrag af min e-bog Eksistentielle tanker - så du kan se om denne bog ikke kan rokke ved nogle af dine religiøse grundstene. Og det tror jeg, at den kan, idet argumenterne er skåret ud i pap. Du skal altid være velkommen til at stille mig spørgsmål, hvis der er noget, som du ikke forstår. Du skal blot sende en mail til mig, så svarer jeg så hurtigt, at jeg kan.

E-bogen kan købes på følgende link. http://www.saxo.com/dk/eksistentielle-tanker_pdf_SX21289008 

Som en sandhedssøgende kristen har jeg lagt vægt på at afsløre falsk religion. Jeg har især gået i dybden med at afsløre treenigheden. Når først den er taget ud af menneskers bevidsthed, kan tilbedelsen af en sand Gud begynde. Der er 24 argumenter imod treenighedslæren. Eksempelvis nævner den, at et menneske slet ikke kan agere i rollen som almægtig Gud. Det bliver nogle forbløffet over, idet det er kirkens lære, at Jesus er en inkarnation (legemliggørelse) af den almægtige Gud. Og lidt kristen visdom eller filosofi. I princippet er Gud uforanderlig, det vil med andre ord sige, at han ikke giver sit almægtige virke fra sig ved at blive et dødeligt menneske. Og han detroniserer ikke sig selv ved at give sin udødelighed fra sig for at blive et dødeligt menneske, som Jesus var, da han gik på jorden. Altså ville der ikke være nogen almægtig Gud i himmelen, hvis det var tilfældet. Og hvorfor skulle han bede til sig selv om at iværksætte det, han selv ønskede? Jo, treenighedsdogmet er det rene vrøvleri. Sådan er sand tilbedelse ikke.

Læs om helvedeslæren og find ud af, at den slet ikke er bibelsk til trods for, at den er nævnt i de autoriserede bibeler.

Under søgeordene Jehova og Jesus står der bl.a., hvem der udgør Guds folk i dag, og det med henvisning til Apostlenes Gerninger 15:13, 14.  Tænk, at det står klart i Bibelen, hvem der er Guds folk i dag. Teologerne har slet ikke taget notits af det, fordi de er åndeligt blinde. (Se Andet Korintherbrev 4:3, 4) Hvert afsnit med sine nye tanker alt i alt en spændende hjemmeside med meget oplysende stof.

Det er også spændende at læse om Kirkehistorien afslører kristenheden, idet den beskriver en af kristenhedens faddere, nemlig kejser Konstantin den Store, der viser, at han slet ikke var kristen. 

Læs også Spørgsmålskassen. Her finder du måske svar på nogle spørgsmål, som du er gået og tumlet rundt med i årevis uden at få svaret fra en præst eller anden myndighedsperson.

Se også søgeordet Om kristenheden, der står om hvordan Gud ser på præsterne i dag.

Under kronikker m.m. er der afsløringer af kristenhedens teologi, derfor har nogle dagblade heller ikke turde trykke dem, men nogle er gået igennem nåleøjet. Læg mærke til den interessante kronik om Jesu fødselstidspunkt. Den siger, at Jesus er født omkring 1. oktober i år 2 f.v.t. Det kan man se ud fra profetierne omkring Jesu dåb i år 29 e.v.t., da han var 30 år gammel. Han er naturligvis ikke født den 24. eller 25. december, hvor det er koldt og regnfuldt i Israel på det tidspunkt af året. Grunden til at han er født 1 år og tre måneder før vor tidsregning er, at man på det tidspunk havde dårlig kommunikation mellem landsdelene, så alle nyheder skulle bringes frem gennem lange rejser på æsel- eller kamelryg. Også det tager profetien højde for. Det er fantastisk at se, hvordan Bibelens regnestykke  passer til punkt og prikke.  

Søgeordet Sidste nyt bringer de seneste nyheder om religionernes gøren og laden, og om profetiernes opfyldelse.

Endelig er der myten om De Vise Mænd og Betlehemsstjernen, der især ved juletid er noget, der optager folk. Men i virkeligheden var det slet ikke noget, som Gud havde iværksat. I afsnittet er der også et fotografi af et af min oldefars værker. Og en kommentar til værket, som blev udført i 1927.  

Til sidst er der Åbenbaringsbogen, som ingen teolog forstår, idet nogle af dem mener, at Johannes var senil, da han skrev bogen. Den er imidlertid slet ikke så svær at forstå, når man har Guds ånd.

                                                                                                                                   Finn Sørensen