Jehova

 

Jehova (Jahve) er Bibelens Gud

Jehovas navn er nævnt ikke mindre end ca. 7000 gange i de oprindelig Hebræiske og Græske Skrifter. Navnet har stået i mange af kristenhedens kirker. Eksempelvis som kalkmalerier, men navnet er de fleste steder blevet overmalet. Og det er til vanære for Gud.

Vigtigt at bruge navnet

Mange nutidige bibeloversættere går ind for den tradition at udelade Guds navn. De mener ikke alene, at usikkerheden om udtalen retfærdiggør en sådan praksis, men hævder også, at den sande Guds ophøjede og enestående stilling gør et særskilt navn for ham overflødigt. Dette synspunkt finder imidlertid ingen støtte i de inspirerede skrifter, hverken i de bøger, der er skrevet før den kristne tid eller i dem, der indgår i De Kristne Græske Skrifter.

Udtalen af Guds navn

Nogle hævder, at Guds navn skal udtales som Jahve. Men sandheden er imidlertid, at ingen nulevende mennesker kender den korrekte udtale af Guds navn. Skal det få os til at undlade at bruge Guds navn? Nej, bestemt ikke. Vi skal ære Guds navn så ofte, at vi kan, både i vores opførsel og handlinger. Det at vi bruger Guds navn, behager Skaberen. Min helt personlige opfattelse af udtalen af Guds navn er, at jeg har gjort den lille iagttagelse, at både Jehovas navn og Jesu navn begynder med den samme konsonant og vokal, nemlig je. Ingen er i tvivl om udtalen af Jesu navn, og da Jesu navn betyder Jehova er frelse, ville det være mest nærliggende at tro, at Jehova-udtalen er den mest korrekte udtale. En nu afdød trosfælle fortalte mig engang, at Jah var jødernes kælenavn for Jehova. To kendte danske teologer, nemlig N.F.S. Grundtvig og Søren Kierkegaard brugte Guds navn Jehova i henholdsvis deres salmer og bøger. Jehova-udtalen har været kendt og brugt i flere hundrede år. Navnet Jehova betyder ,,han lader (får til at) blive." Guds navn står bl.a. i Salme 83:19 i de autoriserede bibeloversættelser. 

Bibelen vidner om, at Jehovas Vidner er Guds folk 

 

I nyere tid er det kun blandt Jehovas Vidner, der er udtaget ægte salvede rigsarvinger, fordi de tilhører Guds nuværende folk, som bærer Guds navn. Se engang, hvad der står i Apostlenes Gerninger 15:13, 14 i autoriseret oversættelse af 1992 ,,Da de tav, tog Jakob ordet og sagde:,,Brødre hør på mig! Simeon har fortalt, hvordan Gud allerede har sørget for at skaffe sig et folk af hedninger for sit navn". (Citat slut). I Ny verden-Oversættelsen af 2017 står det endnu tydeligere.

 

,,Simeon har i detaljer fortalt hvordan Gud for første gang vendte sin opmærksomhed mod nationerne for af dem at udtage et folk der skulle bære hans navn” .

 

Mere klart kan det ikke siges, når Guds navn er Jehova.  Læs tillige Esajas' Bog 43:10-12. Det er alligevel fantastisk, at det står i Bibelen, hvem der udgør Guds folk uden så mange har taget notits af det. Det bekræfter, at kristenhedens teologer er slået med blindhed. (Se Andet Korintherbrev 4:3, 4). I Esajas 43:10 står der tillige, at efter ham kommer ingen anden Gud. Underforstået heller ikke en treenig gud. Det er endnu et søm til ligkisten af kristenheden. Jehovas Vidner er det eneste trossamfund, der har efterkommet Jesu befaling om, at der skal forkyndes fra hus til hus. (Mattæus 28:19, 20; lukas 10:1). Selv om arbejdet er forbudt i visse lande, bliver der forkyndt også dér. Det er kun i lande, hvor arbejdet er forbundet med yderste livsfare, at der ikke bliver forkyndt. Det er i lande som Nordkorea, Afghanistan og Somalia, hvor arbejdet ligger stille, og her vil de verdslige regeringer blive draget til ansvar af Gud. Vi er snart nået derhen, hvor Mattæus 24:14 siger, at den gode nyhed om Guds rige vil blive forkyndt på hele den beboede jord, og så vil enden komme.