Er korset et kristent symbol?

Det ,,kristne" kors er slet ikke kristent

Det græske ord stauros', der sædvanligvis oversættes med kors, slet ikke betyder et kors, men en opretstående pæl eller marterpæl. I år 71 f. Kr. pælfæstede romerne en af deres oprørske slaver, som hed Spartacus sammen med sine ca. 6000 medfanger. Naturligvis havde romerne ikke sammentømret 6000 kors til en henrettelse af simple forbrydere, som de betragtede deres slaver. Pælfæstelse var romernes foretrukne henrettelsesmetode, og Jesus blev dømt efter romersk lov. Hvis man havde en god ven, der var blevet skudt med en pistol, ville man så hænge en attrap af pistolen omkring halsen for at mindes sin gode ven? De første kristne havde slet ingen symboler for kristendommen. Forskellige korsformer findes alle vegne på ægyptiske monumenter og grave. Mange autoriteter betragter det som et fallossymbol, eller også finder man hankekorset side om side med fallos. Det står i bøgerne: A Short History of Sex-Worship (London 1940), H. Cutner, s. 16 og 17 eller The Non-Christian Cross, s. 183. Det er altså ikke lige meget, hvilken Gud man tilbeder. Bibelen siger, at man skal tilbede Gud i ånd og sandhed (Johannes 4:23, 24). Og det gør kristenheden ikke.

,,Korset som en lodret pæl med en vandret tværbjælke stammer fra oldtidens Kaldæa og blev brugt som symbol på guden Tammuz (idet det havde samme form som det mystiske Tau, forbogstavet i hans navn) i dette og flere nabolande, deriblandt Ægypten. Hen imod midten af det tredje århundrede e. Kr. var kirkerne enten afveget fra visse af den kristne tros lærdomme eller havde gjort dem til den rene parodi. For at øge det frafaldne kirkesystems anseelse lod man hedninger optage i kirkerne uden, at de var genfødt ved troen, og de fik i vidt omfang lov til at beholde deres hedenske tegn og symboler. På denne måde kom Tau eller T, i sin almindelige form med tværstykket sænket, til at stå for Kristi kors." - An Expository Dictionary of New Testament Words (London 1962), W. E. Vine s. 256. 

På klassisk græsk betyder stauros blot en opretstående pæl eller stolpe. Senere blev det også brugt om en henrettelsespæl, der havde en tværbjælke. The Imperial Bible-Dictionary bekræfter dette med ordene: ,,De græske ord for kors (stauros) betød egentlig en stolpe, en opretstående pæl eller planke, hvorpå man kunne hænge et eller andet, eller som kunne bruges til indhegning af et stykke jord ... Selv blandt romerne synes crux (hvoraf kors er afledt) oprindelig at have betegnet en opretstående pæl". bd. 1, s. 376.