Søren Kierkegaards syn på kristenheden

Søren Kierkegaard og sandheden om Gud

Vi er nogle Jehovas vidner, der ynder at læse Søren Kierkegaard. Han er et godt supplement til sandheden om Gud, fordi han var et sandhedssøgende menneske, der tog Guds ord alvorligt. Han var en flittig læser af Bibelen. Og hans kamp mod kristenheden var bemærkelsesværdig. Søren Kierkegaard kæmpede for den samme sag som Jehovas vidner gør. 

Bogen handler om Søren Kierkegaards åndelighed og bibelsyn, der gik langt videre end det syn, han havde som et folkekirkemedlem.

 

Man må have øje for, at den officielle kristendom (kristenheden) ikke er identisk med urkristendommen. Kristenhedens religion ligger også langt fra den rettesnor, som Bibelen er for de sande kristne. Eksempelvis er et lønnet præsteskab fjernt fra det, som Bibelen lærer de sande kristne. Jesus og hans apostle var heller ikke en del af et lønnet præsteskab. Jesus sagde direkte til sine apostle, at de havde fået det (ordet og mulighederne for at helbrede) for intet, og skulle give det videre for intet. (Mattæus 10:8). Heller ikke Søren Kierkegaard ville gøre kristendommen til levebrød til trods for, at han var teolog. Han lagde sig derimod ud med hele det præstelige hierarki, fordi han ikke mente, at de tjente Gud med det rette motiv. Søren Kierkegaard brugte stærke ord om præsterne. Søren Kierkegaard gik voldsomt imod barnedåben og konfirmationen. Sidstnævnte kaldte han for endnu mere nonsens end barnedåben. Barnedåben og konfirmationen er helller ikke nævnt i Bibelen. Et spædbarn kan ikke angre sine synder, og kan naturligvis heller ikke gøre disciple. Eksempelvis var Jesus 30 år gammel, da han blev døbt. Derfor er voksendåben den rette dåb. Søren Kierkegaard beskyldte folkekirkens ledere for at indfange forsvarsløse barnesjæle, idet de kunne blive kommende kirkeskatteydere. Søren Kierkegaards forhold til treenigheden er uafklaret, men han brugte Guds navn Jehova i sine bøger, og det siger meget om hans forhold til treenigheden. Man kan ikke bruge Guds navn og samtidig være treenighedstilhænger, det virker selvmodsigende. Der var slet ikke åndeligt lys over treenigheden på daværende tidspunkt. Når han kommer frem i opstandelsen, og får tildelt et bibelstudium, vil han hurtigt gøre fremskridt, og dermed tjene Gud på rette vis.