Poesi

Havets bølgeslag mod det løse sand.

Duften af tang fra kystens strande.

Mågernes skrig over de blå vande.

Bækkens pludren i tusmørket.

Fuglenes kvidren i trætoppene.

- alt er poesi.

 

Ægyptens pyramider i Kairos baggrund.

Nilens vande, som snor sig gennem ørkenen.

Menneskemylder og travlhed i gaderne,

og det fremmede land med dets kultur.

Solnedgangen over byens huse.

- alt er poesi.

 

Dine drømme om jordens herlighed,

er det kun en illusion eller poesi ?

Dit hjerte fyldes med længselens glæde.

Din virkelighed er dit livs melodi,

den høres i det fjerne og ønsker ikke at forstumme.

- alt er poesi.

 

Soldaten i sin skyttegrav med røg og krudtslam.

Hvem er egentlig hans ven eller fjende ?

Kun har han i tanke om de hjemvendte –

fremtiden er hans eneste håb

midt i dødsskrig og mørke gerninger.

- alt er poesi.

 

Barnet ved sin moders barm –

søger efter tryghed, hvor den findes kan.

O du lille menneskebarn –

hvor går dine veje hen i den tid der kommer.

Du som lever i en ond og utro generation.

- alt er poesi.

 

Min drøm om knejsende palmer.

Sydens frugter i min favn –

som sød musik står bjergenes smukke tinder.

Den friske brise fra havet –

det er sødme for min sjæl til evig tid.

- det er poesi.

 

Finn Sørensen (1998)